A4 Haaglanden-N14

Rijkswaterstaat en bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen maatregelen om de doorstroming op de A4 en de N14 te verbeteren. Daarmee verbeteren we ook de bereikbaarheid van de regio Den Haag. Zo blijft de Haaglanden een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en voor de mensen die er wonen.

De realisatie van het project start naar verwachting in 2023. Tot en met eerste kwartaal van 2021 werkt het projectteam aan het vaststellen van het Tracébesluit (TB). Dit beschrijft alle aanpassingen die plaatsvinden binnen dit project. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen voor de realisatie. Voordat de schop in de grond gaat in 2023, kunt u ons daarom al bezig zien in het projectgebied.

 
 


Nieuws 

Cookie-instellingen