Rijkswaterstaat start planuitwerking A4 Haaglanden-N14 met informatiebijeenkomsten

06-06-2018

Binnen het project A4 Haaglanden–N14 werkt Rijkswaterstaat samen met de provincie Zuid-Holland en gemeenten aan het oplossen van deze problemen. In een project-MER brengt Rijkswaterstaat de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen in beeld. Belanghebbenden kunnen hierbij meedenken.

Informatiebijeenkomsten

Van donderdag 7 juni tot en met woensdag 4 juli 2018 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) Tracébesluit
A4 Haaglanden – N14.

In het project-MER worden de milieueffecten van de maatregelen aan de A4 en de N14 beschreven. Rijkswaterstaat hoort graag van u wat niet mag worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten van de werkzaamheden aan de A4 en de N14 bij Den Haag. Daarom worden er vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

  • Woensdag 13 juni 2018, De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3, 2635 HD Den Hoorn;
  • Donderdag 14 juni 2018, Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, 2288 AB Rijswijk;
  • Woensdag 20 juni 2018, Fletcher hotel, Weigelia 22, 2262 AB Leidschendam;
  • Donderdag 21 juni 2018, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen

Indienen van een zienswijze

Het indienen van een zienswijze kan op drie manieren:

Digitaal: Bij voorkeur ontvangt het project de zienswijze via www.platformparticipatie.nl/a4haaglanden-n14;
Mondeling: Telefonisch tijdens kantooruren: 070 456 89 99;
Post: Directie Participatie, T.a.v. voornemen A4 Haaglanden – N14, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

U kunt voor meer informatie ook kijken op www.platformparticipatie.nl/a4haaglanden-n14. Vragen over de procedure kunnen worden gesteld via telefoonnummer 070 456 89 99, vragen over het project via telefoonnummer 0800 8002.

Project-MER

Voor de voorgenomen ingrepen binnen het project A4 Haaglanden-N14 wordt een procedure op grond van de Tracéwet doorlopen. Deze moet resulteren in een Tracébesluit door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het kader van de Tracéwetprocedure wordt op dit moment een milieueffectrapportage (Project-MER) opgesteld. Dit rapport brengt de milieueffecten van de beoogde ingrepen voor de A4 en de N14 in kaart. Het doel is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het project. Per maatregel wordt aangegeven wat die naar verwachting betekent voor het milieu. De Project-MER wordt meegenomen bij het besluit of geplande maatregelen wel of niet moeten doorgaan.  Ook wordt bekeken hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving verminderd kunnen worden door aanvullende maatregelen zoals onder andere tunnels, geluidsschermen, ecoducten etc.

 

Vervolg

De wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het project-MER. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend op deze kennisgeving dan wordt u hierover verder geïnformeerd.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.