Van A tot Z over de A4

18-06-2018

Ruim 60 personen bezochten de eerste informatiebijeenkomst over de planuitwerking van de A4 Haaglanden-N14 op 13 juni in Den Hoorn. Zij stelden uiteenlopende vragen over de voorgenomen plannen voor de capaciteitsvergroting van de A4 tussen Leidschendam-Voorburg en de Ketheltunnel. Veel vragen en reacties gingen over geluid, maar ook de inpassing van de maatregelen was een belangrijk onderwerp.

Daarnaast bleek dat het vertrouwen van de omgeving in Rijkswaterstaat gering was. Een belangrijke reden hiervoor waren negatieve ervaringen in het verleden rondom het convenant IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). Zoals een bewoner zei: ‘Ik twijfel niet aan het nut en noodzaak van de maatregel, maar ik vertrouw Rijkswaterstaat niet. Want ze doen niet wat ze met ons afspreken.’  Toch werd de bijeenkomst als zeer nuttig ervaren. De aanwezigen kregen inzicht in het verloop van het proces om te komen tot een (Ontwerp)tracébesluit en de momenten waarop ze een formele zienswijze en beroep kunnen indienen. Niet alleen Rijkswaterstaat was aanwezig, ook Directie Participatie, de gemeenten Delft, Westland en Midden Delfland en de provincie Zuid-Holland beantwoorden vragen die tijdens de informatiebijeenkomst werden gesteld.

Voorgenomen maatregelen op een rij
De aanwezigen kregen uitleg over de voorgenomen maatregelen. Aan de orde kwamen onder andere de capaciteitsvergroting ter hoogte van Rijswijk, en de mogelijke aanpassingen van de aansluitingen met de N211, A13, Prinses Beatrixlaan en de N14. Daarnaast werden er vragen beantwoord over het ongelijkvloers maken van de kruisingen in het Sytwendetracé (N14) in Leidschendam-Voorburg.

Raakvlakprojecten A4
Ook was er tijdens de bijeenkomst aandacht voor de situatie op de N211 en in de gemeenten Midden Delfland en Delft. Er werden verder vragen gesteld over de relatie met andere projecten, zoals de Blankenburgverbinding. Een groot infrastructureel project als de planuitwerking A4 Haaglanden–N14 staat niet op zichzelf, zo bleek maar weer.

Vervolg bijeenkomsten
Deze informatiebijeenkomst over het Project-MER voor A4 Haaglanden-N14 was de derde uit een reeks van vier. In totaal zijn er in april, mei en juni 7 informatiebijeenkomsten en drie gebiedsateliers gehouden voor de projecten A4 Burgerveen-N14 en A4 Haaglanden-N14. Ook zijn er 7 basisscholen bezocht voor het ophalen van verfrissende en inspirerende ideeën. Al met al een forse inspanning voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat, maar wel een inspanning die door de betrokkenen en belangstellenden als positief wordt ervaren.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.