Het inpassend ontwerp: veel rekenwerk

May 07, 2019 511 keer bekeken

Voor het project A4 Haaglanden-N14 staat deze maanden het inpassend ontwerp centraal. Bij een inpassend ontwerp wordt het basisontwerp van de weg verder uitgewerkt en ingepast in het landschap. Hier moeten veel verkeerskundige berekeningen voor gemaakt worden. Marc van Rongen licht deze nader toe.

‘We berekenen simpel gezegd met een verkeersmodel het aantal voertuigen op de weg’, vertelt Van Rongen. ‘Hoeveel voertuigen gaan er over een rijbaan? En wat betekent dit voor de drukte? Bij de berekeningen kijken we ook naar de toekomst. Het jaar 2030 is daarbij ons uitgangspunt. Hoe druk zal het dan zijn?’

Knelpunten
Bij het maken van het inpassend ontwerp, moet het projectteam rekening houden met veel thema’s. Verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming bijvoorbeeld. Van Rongen: ‘Knelpunten waar we tegenaan lopen, zijn de keuzes die je moet maken tussen die thema’s. Het komt bijvoorbeeld voor dat wij vanuit de verkeersberekeningen vier rijstroken in een viaduct willen. Dat kan betekenen dat er geen ruimte meer is voor een vluchtstrook. In dat geval moet men kiezen tussen extra veiligheid of een extra rijstrook. Je moet dus continu verschillende thema’s tegen elkaar afwegen. Dat wringt weleens.’

Opnieuw berekenen
Van Rongen noemt het project A4 Haaglanden-N14 bijzonder. ‘Het project zoekt echt naar het optimale ontwerp, met alle inzichten die er zijn. Zo is het basisontwerp op een aantal punten nog geoptimaliseerd. Uit eerste verkeersberekeningen bleek namelijk dat er een aantal verkeerskundige knelpunten ontstonden. Toen we het ontwerp uit de Rijksstructuurvisie verder uitwerkten, bleek dat het basisontwerp niet altijd aan de ontwerprichtlijnen voldeed. Of dat het ontwerp niet goed in te passen was. Toen hebben we in meerdere werksessies, samen met de partners uit de regio, verschillende ontwerpvarianten gemaakt. Hier hebben we opnieuw verkeersberekeningen voor gedaan met het verkeersmodel.’

Effectstudies
Van Rongen: ‘Wij leveren de cijfers van al onze berekeningen aan collega’s die zich bezighouden met de effectstudies, zoals lucht- en geluidsonderzoek. Zij onderzoeken aan de hand van onze cijfers wat de aanpassingen aan de A4 en N14 voor effect zullen hebben op de omgeving. Dat is de fase die we nu ingaan als project. Deze fase loopt door tot na de zomer van 2019.’

Cookie settings