Ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit ter inzage

04-05-2020

Van 8 mei tot en met 18 juni 2020 zijn het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden – N14 in te zien. Uw vragen hierover kunt u stellen tijdens een van de webinars op 25, 26 of 28 mei.

In het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14 staan in detail de plannen voor de aanpassingen aan de A4, de aansluitingen en de kruisingen op de N14. De effecten van het project op het milieu staan beschreven in het milieueffectrapport. Het ontwerpsaneringsbesluit A4 Haaglanden – N14 heeft betrekking op de weggedeelten van de A4 rond de knooppunten Prins Clausplein en Ypenburg. Op deze weggedeelten zijn drie saneringswoningen waar de geluidsbelasting hoger is dan 65 dB. We onderzoeken na vaststelling van het saneringsplan of er extra geluidisolerende maatregelen aan de gevel nodig zijn of dat de bestaande gevelisolatie voldoende is.

Documenten inzien
U kunt alle documenten vanaf vrijdag 8 mei 2020 digitaal inzien via deze website. Het is ook mogelijk om de documenten op papier in te zien. Dit kan van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 tijdens reguliere openingstijden op de Rijkswaterstaatlocatie in Rotterdam: Boompjes 200, 3011 XD in Rotterdam. Wilt u liever een fysiek exemplaar ontvangen? Vraag deze dan op via telefoonnummer 0800 8002. Geeft u hierbij aan welke deel van het OTB, het MER of het OSB u wilt ontvangen.

Webinars
Als alternatief voor de informatieavonden organiseert Rijkswaterstaat in mei drie webinars. U kunt u vanaf 8 mei aanmelden voor deze online webinars bovenaan deze pagina. Hier kunt u ook de laatste informatie en het programma van de webinars vinden. 

Een zienswijze indienen
Staan er naar uw mening onjuistheden in het OTB, het MER of het OSB? Of zijn er zaken of belangen over het hoofd gezien? U kunt op zowel het OTB-MER als het OSB een zienswijze indienen. Dat kan digitaal via deze website. Als u liever belt, kan dat ook tijdens kantooruren via 070 456 89 99. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ook via de post te bereiken.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. Ontwerptracébesluit of Ontwerpsaneringsbesluit
A4 Haaglanden – N14
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en als u aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Indien u reageert op het OTB-MER én het OSB, ontvangen wij graag twee afzonderlijke zienswijzen. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Wat doen wij met de zienswijzen?
De minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. bij het opstellen van het tracébesluit (TB). Dat zal naar verwachting in de loop van 2021 gereed zijn. In een nota van antwoord wordt uiteengezet op welke manier rekening is gehouden met alle ingediende zienswijzen. Indieners krijgen hiervan bericht. Alleen indieners van een zienswijze op het OTB-MER en het OSB, kunnen in beroep gaan tegen het definitieve besluit.

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.