Meer dan 200 zienswijzen ingediend

22-07-2020

Er zijn in totaal 211 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden – N14. Wat gebeurt er met die ingediende zienswijzen? Omgevingsmanager Marjolein van Meteren licht het proces toe.

Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 lagen het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden – N14 ter inzage. De documenten waren digitaal te bekijken en ook fysiek in te zien op de rijkswaterstaatlocatie in Rotterdam. Bovendien konden belangstellenden een exemplaar aanvragen voor thuis. Van deze mogelijkheid maakten veel mensen gebruik. Tijdens de online informatiebijeenkomsten (webinars) op 25, 26 en 28 mei werden kijkers uitgebreid geïnformeerd over de resultaten en uitkomsten van het ontwerptracébesluit, de inpassing in het landschap en de uitkomst van de effectstudies op de deelgebieden A4 Ketheltunnel tot aan de N223, de A4 aansluiting N223 tot aan de aansluiting N14 en de N14 zelf. De kijkers konden via een chatfunctie vragen stellen over de documenten. Die vragen werden live in de uitzending beantwoord. Ook via het 0800-nummer en per e-mail zijn veel vragen binnengekomen, die allemaal zijn beantwoord. Vervolgens kon iedereen die dat wilde digitaal, telefonisch of per post een zienswijze op de documenten indienen. Er kwamen 189 zienswijzen op het OTB-MER binnen en 22 op het ontwerpsaneringsbesluit. Deze zienswijzen kwamen van zowel omwonenden als bestuurlijke partijen.

Verschillende zienswijzen per gebied

Van Meteren: ‘Het aantal zienswijzen is behoorlijk groot. Fijn om te merken dat we mensen ook in deze tijd goed hebben kunnen bereiken en dat mensen ons goed weten te vinden. Er zijn zienswijzen over allerlei verschillende zaken ingediend. Omwonenden van de Ketheltunnel maken zich bijvoorbeeld zorgen over het fileverplaatsingssysteem en het effect daarvan op het onderliggende wegennet. Komt er geen sluipverkeer in onze omgeving? Bij de N14 zien we dat mensen zich vooral zorgen maken over hoe ze van en naar hun woning komen. Wat betekenen de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen voor hun dagelijkse routes? Verder maken omwonenden van de A4 zich vooral zorgen om de geluid- en luchtkwaliteit en zijn er kritische vragen gesteld over de zorgvuldigheid en juistheid van de geluidberekeningen. Verder zijn er vragen gesteld over de nut en noodzaak van het project. In de periode van de zienswijze werkten veel mensen thuis, waardoor het veel minder druk was op de A4. Maar inmiddels zijn we weer een tijdje verder en neemt het verkeer weer toe. Er ontstaan weer files en die zullen in de toekomst alleen maar erger worden als we niet ingrijpen.’

Inventariseren en beoordelen

‘Het is heel fijn dat zoveel mensen hebben gereageerd. Wij kunnen nu dubbelchecken of we nog iets over het hoofd hebben gezien. Op dit moment inventariseren en beoordelen we alle zienswijzen. En we kijken of er aanleiding is om onze plannen aan te passen of te verduidelijken. Onze reactie verwerken we in een nota van antwoord. Daarin beantwoorden we alle zienswijzen. Die nota zal samen met het tracébesluit en de nota van wijzigingen, waarin de wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit zijn beschreven, gepubliceerd worden. Dat is rond 1 april 2021.’

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.