Advies Commissie m.e.r. bekendgemaakt

22-07-2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft een advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) van het project A4 Haaglanden – N14. De Commissie m.e.r. concludeert dat het MER duidelijk weergeeft welke onderzoeken en besluiten voorafgingen aan het ontwerptracébesluit.

Het MER is omvangrijk en geeft op veel onderdelen toegankelijke informatie. Wel signaleert de commissie dat in het MER op een aantal punten informatie ontbreekt. Deze punten gaan over duurzame mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit en natuur. Zij adviseert om het rapport op deze punten aan te vullen om zo het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het tracébesluit. Klik hier voor het advies van de commissie.

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de commissie gevraagd de inhoud van het milieurapport voor het project A4 Haaglanden – N14 te beoordelen. Dit advies kan zij meenemen in het tracébesluit.

Het project gaat het advies bestuderen en geeft in de Nota van Antwoord aan wat zij met het advies van de Commissie m.e.r. doet. De Nota van Antwoord zal als bijlage bij het tracébesluit worden gepubliceerd, dit is naar verwachting rond 1 april 2021.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.