Rijkswaterstaat gunt contractvoorbereiding A4 Haaglanden - N14

09-09-2020 1309 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft de contractvoorbereiding voor het project A4 Haaglanden - N14 in augustus gegund aan Arcadis en Witteveen+Bos. De advies- en ingenieursbureaus kwamen na een aanbesteding als beste uit de bus. De opdrachtsom voor de contractvoorbereiding is 8,9 miljoen.

De A4 is een van de belangrijkste snelwegen van Nederland. Ze vormt de verbindingsschakel tussen de stedelijke regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en Rotterdam. Een goede doorstroming van het verkeer op deze rijksweg is van (inter)nationaal belang. Om de doorstroming  op het traject A4 Haaglanden – N14 te verbeteren en de files te verminderen, verruimt Rijkswaterstaat de capaciteit van de weg. Daarmee blijft ook de regio Haaglanden goed bereikbaar.

Tracébesluit

Op 30 maart 2020 heeft de minister het Ontwerptracébesluit getekend  waarna van 8 mei tot en met 18 juni 2020 de zienswijzeperiode heeft plaatsgevonden. Volgens planning wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 het Tracébesluit vastgesteld. Parallel aan het vaststellen van het Tracébesluit starten Arcadis en Witteveen+Bos aan de voorbereiding van de realisatie.

Ondersteuning bij voorbereiding realisatie

Arcadis en Witteveen+Bos zullen diverse onderzoeken uitvoeren op het gebied van grond, ecologie, kabels, leidingen en dergelijke. Daarnaast ondersteunen de ingenieursbureaus Rijkswaterstaat bij het opstellen van de contracten voor de realisatie van de werkzaamheden.

Tijdens de realisatie van het project wordt de A4 tussen de N14 en de Ketheltunnel in beide richtingen verbreed. Ook het ongelijkvloers maken van kruisingen van de N14, meer capaciteit voor op- en afritten en het vervangen van kunstwerken maken deel uit van het project. Zo wordt bijvoorbeeld de spoorbrug over de A4 bij Rijswijk vervangen en gaat de kruising tussen de A4 en Randstadrail op de schop.

Cookie-instellingen