Waar staan we nu: tussen het OTB en het TB

15-12-2020

De minister van Infrastructuur en Waterstaat tekende op 30 maart 2020 het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden - N14 (OTB). Het projectteam werkt nu toe naar de volgende mijlpaal: het tekenen van het Tracébesluit A4 Haaglanden - N14 (TB). Dat zal naar verwachting in maart 2021 zijn. Twee leden van het projectteam vertellen waar we ons in de tussentijd allemaal mee bezighouden.

Nadat de minister het OTB tekende, lag het besluit samen met het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit ter inzage. In deze periode organiseerden we ook drie webinars om de documenten verder toe te lichten en vragen uit de omgeving te beantwoorden. Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 dienden ruim 200 omwonenden en de bestuurlijke partners een zienswijze op de documenten in. Die zienswijzen worden op dit moment beoordeeld en beantwoord. De antwoorden op de zienswijzen kunt u volgend voorjaar lezen in de Nota van Antwoord.

Zorgvuldig proces
Eline van Min is als adviseur mobiliteit en infrastructuur betrokken bij het beantwoorden van de zienswijzen: ‘We hebben alle zienswijzen gelezen en beoordeeld of er punten zijn die effect hebben op de rapportages en de onderzoeken die we voor het OTB hebben gedaan. Naar aanleiding van de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. hebben we het TB geoptimaliseerd.  
Daarnaast is het geluidsonderzoek voor het TB aangepast naar aanleiding van een actualisatie in het onderliggende verkeersmodel. Uit dit nieuwe geluidsonderzoek blijkt dat we een aantal geluidschermen moeten ophogen of verlengen. En dat we op een aantal plekken nieuwe geluidschermen moeten plaatsen. We moeten het wegontwerp dus bijstellen. Dat betekent ook dat we andere effecten opnieuw moeten berekenen.’ Wanneer het ontwerp en de bijbehorende effectstudies gereed zijn, worden meerdere toetsrondes doorlopen. Naomi Huveneers, adviseur omgeving: ‘Het Programmabureau Verkenning en Planuitwerking coördineert de toetsing van alle documenten. Zij zorgen voor de inzet van specialisten van Rijkswaterstaat, die niet verbonden zijn aan ons project.’

Extra webinar
Voordat het TB wordt gepubliceerd zal nog een extra webinar voor de omgeving van Rijswijk worden gehouden, vertelt Huveneers. ‘Bij Rijswijk zitten in het ontwerp een aantal grote verschillen tussen het OTB en het TB. Die verschillen gaan vooral over de watercompensatie in het gebied Pasgeld, de nieuwe geluidschermen en parkdekken op de viaducten Van Rijnweg en het Pieter Postmapad. We willen de omgeving die verschillen graag al laten zien voor de publicatie van het TB en hun vragen beantwoorden in het webinar. Meer informatie over dit webinar wordt via de projectwebsite gecommuniceerd. Daarnaast willen we rondom het TB met diverse bewoners(organisaties) digitale gesprekken organiseren. Van Min: ‘Bij Delft gaan we bijvoorbeeld in gesprek met bewoners over geluid. En in de omgeving van de N14 over het ontwerp. Uit de zienswijzen blijkt dat bewoners daar veel vragen over hebben.’

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.