Raakvlakproject: Prinses Beatrixlaan

15-06-2022

De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsroute voor de Haagse regio én een van de drukste wegen in Rijswijk. Om de weg ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden, wordt gewerkt aan oplossingen en maatregelen.

Wat staat er te gebeuren en wat zijn de raakvlakken met het project A4 Haaglanden - N14? ‘We gaan de Prinses Beatrixlaan verleggen en herinrichten, vanaf het benzinestation bij de A4 tot en met de kruising van de Generaal Spoorlaan. Dat is nodig omdat Rijswijk en de omliggende gemeenten groeien. Het verkeer neemt daardoor toe, ook op de Prinses Beatrixlaan’, vertelt Louise Hamilton, omgevingsmanager Herinrichting Prinses Beatrixlaan bij de gemeente Rijswijk.

De gemeente Rijswijk werkt hiervoor samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Den Haag. Dit deel van de Beatrixlaan ligt dan wel in Rijswijk, de doorstroming op de route heeft invloed op een veel groter gebied – ook de A4.

Verplaatste rijbanen, verbeterde doorstroming

De Prinses Beatrixlaan was in het verleden een provinciale weg en heeft nu nog een brede middenberm. Dat wordt anders. De twee rijbanen worden dichter bij elkaar gelegd. Zo ontstaan compactere kruisingen met de zijstraten van de Prinses Beatrixlaan. Hiermee wil de gemeente Rijswijk de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer én langzaam verkeer verbeteren.

Extra groen en woningen

De herinrichting biedt verschillende voordelen. Hamilton: ‘Fietsers en voetgangers kunnen de Prinses Beatrixlaan straks makkelijker en in één keer oversteken. Daarnaast komt er plek voor meer groen en meer fiets- en voetpaden. Én voor een paar honderd nieuwe woningen bij Bogaard stadscentrum.’

Meedenken

Omwonenden hebben meegedacht over het nieuwe ontwerp. In oktober 2021 konden zij online laten weten wat hun wensen zijn en welke knelpunten zij op dit moment ervaren. Meer dan 420 reacties werden ingestuurd. Veel daarvan gingen over het aantal rijstroken (meer of juist minder). Ook de snelheid van autoverkeer werd veel genoemd. ‘Op rustige momenten wordt hier vaak te hard gereden. We maken nu een ontwerp met smallere rijbanen, dat past beter bij Bogaard stadscentrum. Zo wordt het minder aantrekkelijk om te hard te rijden.’

Herinrichting of tunnel?

17% van de deelnemers van de online peiling gaf aan dat de aanleg van een tunnel voor het doorgaande verkeer hun voorkeur heeft. ‘Ook de gemeente wil graag dat de tunnel er komt, maar op dit moment is dat financieel niet haalbaar. Daarom zetten we ons op korte termijn in voor de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan en op lange termijn voor de ondertunneling.’  

Planning en hinder

De reacties van omwonenden worden meegenomen in het opstellen van het voorlopig ontwerp van de Prinses Beatrixlaan. Als alles volgens plan verloopt ligt er in 2023 een definitief ontwerp, zodat in 2024 begonnen kan worden met de werkzaamheden. 

‘We werken straks in een drukke omgeving. Daarom is het extra belangrijk om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door het werk in stukken te verdelen, zodat we wegafsluitingen kunnen beperken’, legt Hamilton uit. 

‘Onze projecten raken elkaar’

Een goede samenwerking met de aannemer is daarvoor essentieel. Hamilton voegt toe: ‘En óók met Rijkswaterstaat. We hebben met het projectteam A4 Haaglanden - N14 goed afgestemd wat de projectgrenzen zijn. Heel belangrijk, want onze projecten raken elkaar én hebben verkeerskundige impact op elkaar. Gelukkig zijn we in goed overleg en werken allebei aan toekomstbestendige oplossingen!’

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina Prinses Beatrixlaan van de gemeente Rijswijk.
 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.