Vormgevings- en Inpassingsplan: inzicht in de inpassing van de weg

23-03-2023

Voordat het tracébesluit van het project A4 Haaglanden - N14 kan worden afgerond werken we eerst een Vormgevings- en Inpassingsplan uit. Een belangrijk plan, want het geeft al een aardig idee hoe dit deel van de A4 er straks uit komt te zien.

Roderick van Klink, adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Rijkswaterstaat, vertelt er meer over. ‘Het Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP) laat zien hoe we de weg straks in het landschap inpassen. Het gaat dan niet alleen om de weg zelf, maar ook om bijvoorbeeld de geluidsschermen en viaducten: hoe komen die eruit te zien? Daarnaast speelt de omgeving een belangrijke rol. Het plan laat de samenhang tussen de weg en de omgeving zien.’

Van inventarisatie naar uitwerking

Het VIP wordt in opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld door JAM* architecten. Om tot het VIP te komen, heeft het architectenbureau eerst een inventarisatie uitgevoerd. ‘Er is onder meer in kaart gebracht wat de landschapskenmerken van het gebied zijn. Dat de A4 in een delta ligt, bijvoorbeeld. Ook is gekeken welke bouwwerken, zoals viaducten en fietstunnels, op dit moment al in het gebied staan.’

Stap twee is de analyse. Welke kenmerken zijn belangrijk voor het gebied en hoe moeten we daar rekening mee houden? ‘Op basis van de analyse heeft JAM* architecten een visie geformuleerd. In deze visie staat hoe we de A4 het beste kunnen laten opgaan in het landschap, maar bijvoorbeeld ook de geluidsschermen en watergangen. Die visie zie je terug in het VIP. De ontwerpen zijn uitgewerkt in plattegronden en doorsneden. Die helpen om de ruimtelijke inpassing te toetsen.’

Veelomvattend plan

Het VIP is een veelomvattend plan. ‘Het is de verbeelding van het totale project, met alle subthema’s erin verwerkt. Niet alleen de maatregelen die moeten gaan zorgen voor een verbeterde doorstroming en bereikbaarheid zijn erin opgenomen, er is ook aandacht voor thema’s als geluid, ecologie en sociale veiligheid. Het VIP laat de samenhang van al die elementen zien.’ Van Klink noemt een voorbeeld: ‘Denk aan de nieuwe geluidsschermen die straks langs de weg komen te staan. Hoe komen die eruit te zien? En wat is er nodig om te zorgen dat de beheerder er straks goed bij kan komen? Die voorwaarden krijgen ook een plek in het VIP.’

3D-impressies van parkdek en spoorbrug

Het VIP is een waardevol document waarin de bedoeling van het project goed duidelijk wordt, vindt Van Klink. ‘Er is een aantal 3D-impressies in opgenomen, bijvoorbeeld van de parkdekken en de spoorbrug bij Rijswijk.’ Het gaat daarbij niet om definitieve ontwerpen, verduidelijkt hij. ‘Het zijn voorontwerpen/ illustraties van elementen in en om het traject.’*  

Openbaar document

Het plan is inmiddels bijna afgerond. Maar voordat het zover is, wordt het eerst nog gereviewed. Dat is de taak van Van Klink en zijn collega’s bij Rijkswaterstaat. ‘We checken de kwaliteit van het document: klopt alle informatie en is het een leesbaar geheel? Zo zorgen we dat het document voor iedereen toegankelijk is. Het plan is openbaar en wordt gepubliceerd als onderdeel van het tracébesluit', besluit Van Klink. 

*De afbeelding bovenaan deze pagina is een voorontwerp/illustratie van het parkdek bij Rijkswijk. Dit is niet een definitief ontwerp maar een eerste uitwerking.
Bron: JAM* architecten.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.