Verkeersberekeningen als basis voor belangrijke besluiten

08-05-2023

Voor een groot wegenproject als A4 Haaglanden-N14 zijn verkeersberekeningen cruciaal. Het is het werk van de verkeerskundige om de verkeersberekeningen en –onderzoeken uit te voeren. Marc van Rongen is senior adviseur verkeer en begeleidt het proces rondom deze onderzoeken en berekeningen.

Hoe kunnen we goed inschatten waar het over jaren zo druk wordt dat de aanleg, verbreding of onderhoud van een snelweg nodig is? En welke invloed op de doorstroming heeft het verbreden van een weg of het aanpassen van een kruising? Van Rongen brengt met zijn team de verkeerseffecten in beeld, onder meer voor het project A4 Haaglanden-N14.

Rijkswaterstaat gebruikt verkeerscijfers uit twee verkeers- en vervoersmodellen: het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM). Met deze modellen kan voor 15 tot 30 jaar worden ingeschat hoe het verkeer er in de toekomst uitziet. Van Rongen: “Eerst kun je op basis van dat soort gegevens bepalen of de aanleg of verbreding van een weg daadwerkelijk nodig is. En is een project eenmaal van start, dan rekenen we door wat het effect is van bepaalde maatregelen.”

Nauwkeurig beeld schetsen

“Ik begeleid deze verkeersberekeningen en -onderzoeken”, vertelt Van Rongen. “Ik zit zelf niet achter de knoppen, maar zorg ervoor dat er gerekend wordt op basis van de meest actuele data, zodat we een zo nauwkeurig mogelijk beeld kunnen schetsen. Daarna beoordeel en analyseer ik de resultaten. Wat betekenen die voor keuzes die op het project worden gemaakt? Helemaal aan het begin kan dat van invloed zijn bijvoorbeeld of er wel of geen extra rijstrook nodig is. En wat de meest logische oplossing is bij de aanpak van een kruispunt.”

Het werk rondom die verkeersberekeningen gaat altijd door. “We hebben te maken met een grote hoeveelheid data. En omdat er gedurende een langdurig wegenproject veel kan veranderen, moeten we die data ook geregeld actualiseren. Eigenlijk berekenen we dus telkens opnieuw welk effect het project (of een onderdeel daarvan) heeft op de verkeerssituatie in de toekomst. Op dit moment geven we een doorkijk tot 2040. Het is mijn taak om jaarlijks de meest actuele uitgangspunten voor deze regio te leveren, waarmee de berekeningen worden gedaan. Dat kan om allerlei informatie gaan, bijvoorbeeld sociaal-economische gegevens over inwoners en het aantal arbeidsplaatsen.”

Ontwerp, milieu en veiligheid

De uitkomsten van de verkeersberekeningen en -onderzoeken zijn het belangrijkst voor vraagstukken op het gebied van ontwerp, milieu en veiligheid. “Om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van welke invloed een nieuwe weg op het milieu heeft of hoe veilig een ingreep is, moet je weten hoeveel en welk type verkeer er gaat rijden.”

“Wat mijn baan leuk en uitdagend maakt is dat uitgangspunten continu kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen in Nederland van een aantal jaar geleden. Zo’n beleidswijziging heeft een enorme invloed op je berekeningen en de uitkomsten daarvan hebben weer invloed op welke keuzes op een project worden gemaakt. Het voortdurend rekening moeten houden met al die verschillende uitgangspunten, onderstreept het belang van ons werk.”

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.