Planning

Vertraging Tracébesluit 

Het project bevindt zich in de fase van ontwerptracébesluit (OTB) naar tracébesluit (TB). Volgens de eerdere planning zou de minister in 2021 het tracébesluit (TB) van het project A4 Haaglanden – N14 vaststellen. Het TB is echter niet vastgesteld vanwege de toen aanwezige onduidelijkheid rondom stikstof*. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen. Momenteel brengen we de consequenties van deze vertraging in beeld. Onderdeel hiervan is het maken van een nieuwe planning waarin staat aangegeven wanneer de realisatie van het project start en is afgerond. Zodra deze planning beschikbaar is, informeren we hierover op deze projectwebsite.

*Meer informatie hierover is te lezen in de volgende nieuwsberichten: tracébesluit A4 Haaglanden-N14 en nieuwe maximale rekensafstand stikstof ook voor wegenprojecten.

Tijdlijn project A4 Haaglanden-N14

Planuitwerking A4 Burgerveen-N14 - klik voor tekstversie

Toelichting fasering infrastructuurproject

Het project A4 Haaglanden-N14 bevindt zich in de planuitwerkingsfase.
Deze fase bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:

Het opstellen van een ontwerptracébesluit (OTB) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Het OTB beschrijft welke maatregelen de minister neemt. Denk hierbij aan een beschrijving van de wegaanpassing en maatregelen om de gevolgen zoals verkeerstoename en geluid te beperken. Het OTB bestaat uit een besluittekst, een toelichting en plankaarten. Als bijlagen zijn de milieueffectrapportage en de milieuonderzoeken bijgevoegd. Na vaststelling door de minister wordt het OTB gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. De beantwoording van de zienswijzen zal worden opgenomen in de Reactienota. Deze wordt bij de publicatie van het tracébesluit (TB) openbaar gemaakt.

Op basis van het OTB en de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt het TB vastgesteld. Tegen dit TB kan beroep bij de Raad van State worden ingediend gedurende zes weken na openbaarmaking. Volgens artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die op het OTB zienswijzen hebben ingediend (of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan), beroep indienen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.